Hjem
menu
SAMARBEJDER

 Forvaltningsinstituttet
 Investering
 IT
 Kort og betaling
 Livsforsikring og pension
 Markedsføring
 Realkredit
 Skadesforsikring
 Uddannelse
 Øvrige samarbejdspartnere
 
FORSIDE MEDLEMSOVERSIGT SAMARBEJDER PRESSE OM FORENINGEN
menu
Samarbejder
 
Mange års koncentrationstendens og brancheglidning i finanssektoren har understreget behovet for et tættere og tættere samarbejde mellem især de mindre pengeinstitutter. Derfor står de lokale pengeinstitutter i dag side om side. Ved samarbejde - og de mange stordriftsfordele, der følger heraf - kan de enkelte medlemmer også i fremtiden opnå en indtjening og konkurrenceevne helt i top. Og dermed fortsat styrke deres position på markedet.

Dannelsen af finansielle supermarkeder, der under samme tag selv producerer bank-, realkredit- og forsikringsprodukter m.v., har blandt de øvrige aktører - herunder de mange lokale pengeinstitutter - affødt en skærpet fokusering på fælles løsninger. Lokale Pengeinstitutter er parat til at tage udfordringen op og vil gå i front med fælles tiltag til fordel for både medlemmerne og deres mange kunder.

I tilknytning til medlemskredsen bag Lokale Pengeinstitutter er der allerede etableret en lang række fællesskabsløsninger, og flere vil komme til. Af de bestående kan nævnes de fælles edb-centraler, Forvaltningsinstituttet, samarbejde på realkreditområdet via Totalkredit og DLR Kredit, fælles deltagelse i investeringsforeningsregi, samarbejdsaftaler på forsikringsområdet samt samling af kræfterne på uddannelsessiden i Finanssektorens Uddannelsescenter.

Deltagelsen i de fælles løsninger medvirker til, at medlemmerne af Lokale Pengeinstitutter hver især kan tilbyde kunderne et bredt og varieret produktudbud til konkurrencedygtige priser samt professionel service og rådgivning.

 
 
 
 
 
 
image