Hjem
menu
OM FORENINGEN

 Kontakt
 Organisation
 Mødeaktiviteter
 Om lopi.dk
 
FORSIDE MEDLEMSOVERSIGT SAMARBEJDER PRESSE OM FORENINGEN
menu
Lokale Pengeinstitutter - foreningen for lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark
 
Det er Lokale Pengeinstitutters formål at styrke medlemmerne og skaffe dem de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder, at foreningen skal virke som fælles talerør og derigennem give de enkelte medlemmer mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af.

For foreningen er det af stor betydning, at medlemmerne har fælles karakteristika - og dermed en høj grad af interessefællesskab - for kun derigennem sikres, at medlemskredsen kan fremstå som en homogen skare med en klar, fælles profil, der kan skabe brugbare løsninger i fælles regi.

Lokale Pengeinstitutter engagerer sig i samfundsspørgsmål, der er relevante for medlemskredsen ud fra en bred synsvinkel. Pengeinstitutternes placering i samfundet afføder krav om en samfundsmæssig deltagelse, der ofte strækker sig ud over varetagelse af snævre egeninteresser. Og netop de mange lokale banker, sparekasser og andelskasser har god tradition for at markere sig stærkt og tage aktiv del i udviklingen i deres respektive lokalsamfund.

 
 
 
 
 
 
image