Hjem
menu
PRESSE

 Høringssvar
 Pressemeddelelser
 
FORSIDE MEDLEMSOVERSIGT SAMARBEJDER PRESSE OM FORENINGEN
menu

Høringssvar


Lokale Pengeinstitutter arbejder for at påvirke de lovgivningsmæssige rammer til gavn for medlemmerne og det omgivne samfund.

Som led i dette arbejde kommenterer foreningen løbende på lovforslag, udkast til bekendtgørelser og vejledninger m.v.

Det kan for eksempel ske i form af høringssvar. Som oftest bidrager vi til høringssvar fra Finansrådet, hvor foreningen er repræsenteret med tre medlemmer i bestyrelsen. Men vi kan også have særstandpunkter og derfor behov for at afgive enten supplerende bemærkninger eller egne høringssvar.

Her på siden finder du et udvalg af foreningens høringssvar.

 28. februar 2017

  Lokale Pengeinstitutter og Finans Danmark's høringssvar til Finanstilsynets diskussionspapir om NEP-krav

26. august 2016

  Lokale Pengeinstitutters høringssvar til udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

2. december 2015

  Lokale Pengeinstitutters høringssvar til EU-Kommisionens Call for Evidence

13. maj 2015

  Lokale Pengeinstitutters høringssvar om ændringsforslag af pejlemærket for store eksponeringer i tilsynsdiamant

8. oktober 2014

  Lokale Pengeinstitutters høringssvar vedr. tilsynsdiamant for realkreditsektoren

3. juni 2013

  Lokale Pengeinstitutters høringssvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse m.v.

19. april 2013

  Lokale Pengeinsstitutters bemærkninger til rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark

10. december 2012

  Lokale Pengeinstitutters høringsvar i forbindelse med vejledning om tilstrækkelig basiskapital

19. oktober 2012

  Lokale Pengeinstitutters bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed (solvenskrav m.v.).

7. august 2012

  Vedrørende tilsynets høringsudkast til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital


Se komplet liste over dokumenter.