Hjem
menu
PRESSE

 Høringssvar
 Pressemeddelelser
 
FORSIDE MEDLEMSOVERSIGT SAMARBEJDER PRESSE OM FORENINGEN
menu
21. december 2017 - En buffer mere? Nej tak, vi har
 
Det Systemiske Risikoråd anbefaler regeringen at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer fra marts 2019. Rådet ønsker i første omgang satsen fastsat til 0,5 procent, men peger allerede nu på, at en forøgelse på yderligere 0,5 procent kan komme på tale inden for det kommende år, hvis der ikke sker store ændringer i risikobygningen i det finansielle system.

I Lokale Pengeinstitutter stiller vi spørgsmålstegn ved det rigtige i at henstille til en aktivering af bufferen på nuværende tidspunkt.

”Finansiel stabilitet ligger os meget på sinde, og vi påskønner vigtigheden af det arbejde, som foregår i Det Systemiske Risikoråd, ligesom vi hilser det velkomment, at ministeren inden for tre måneder tager stilling til rådets anbefaling. Men når det er sagt, må vi konstatere, at vi ikke kan genkende risikobilledet og behovet for at aktivere bufferen. Samlet set er udlånsvæksten behersket og forekommer ikke overdreven. Vi håber derfor heller ikke, at ministeren finder anledning til at aktivere bufferen”, siger direktør i Lokale Pengeinstitutter, Jan Kondrup.

”Man skal huske på, at vi i øjeblikket får udstukket regler og retningslinjer fra flere forskellige sider i både ind- og udland. Flere af disse regler har til formål at styrke pengeinstitutternes kapitalgrundlag. Der er med andre ord tendens til silotænkning, hvor hver myndighed eller råd kommer med deres egne tiltag for at sikre den finansielle stabilitet. Det kan isoleret set være udmærket. Men der er behov for at hæve sig op i helikopteren og anlægge en samlet betragtning, for ellers havner vi i en situation, hvor pengeinstitutterne - lidt populært sagt - skal gå med både livrem og et dobbelt sæt seler. Det vil bremse væksten, og det mener vi trods alt, at opsvinget er for spinkelt til, specielt i nogle af landets yderområder, hvor netop de lokale pengeinstitutter spiller en vigtig rolle som finansieringskilde” fortsætter han.

Jan Kondrup peger på, at pengeinstitutterne i øjeblikket står over for at skulle indfase nye NEP-krav på 3,5-6 procent plus eventuelle tillæg over de næste 5 år. Hertil kommer de sidste 1,25 procentpoint af kapitalbevaringsbufferen, der skal indfases i 2018-2019, samt øgede bufferkrav til kapitalberedskabet i forbindelse med genopretningsplaner. Herudover er der indførelsen af IFRS 9 - de nye nedskrivningsregler, der træder i kraft ved årsskiftet - som alt andet lige vil reducere egenkapitalen. Endelig er der siden finanskrisen – som et særligt dansk tiltag - indført en tilsynsdiamant, der sætter rammer for udlånsvæksten.

”Vores medlemmer er i øjeblikket generelt set optaget af at konsolidere sig med henblik på at møde de mange nye krav til kapital, som hver for sig i forvejen har en kontracyklisk effekt”, påpeger Jan Kondrup.

 
 
 
 
 
 
image
 
I FOKUS

 
En ny samarbejdsaftale på betalingsområdet betyder, at 64 pengeinstitutter i BOKIS-kredsen nu har mulighed for at tilbyde deres erhvervskunder en komplet startpakke fra Bambora

Læs mere her